Jäseneksi

Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut rekisteröity yhdistys tai laitos.

Jäseneksi voi anoa täyttämällä hakemuslomakeen tai kannatusjäsenhakemuksen. Yhdistyksen hallitus käy kokouksissaan läpi ko. anomukset ja hyväksyy edellytykset täyttävät henkilöt jäseniksi.

Opintopäiville osallistujilta ei velvoiteta jäsenyyttä, mutta se olisi suotavaa.

Jäsenmaksut vuonna 2017:

  • Jäsenmaksu kotimaassa asuvalle 25 €
  • Jäsenmaksu ulkomailla asuvalle 25 €
  • Opiskelijajäsenmaksu 1.  vuosi 10 €, jonka jälkeen normaali jäsenmaksu
  • Kannatusjäsenmaksu 75 €

Vuoden 2017 jäsenmaksut on vahvistettu yhdistyskokouksessa 17.2.2017.