Apurahan jakaminen

Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry jakaa jäsenilleen vuosittain apurahan. Hakumenettelystä tiedotetaan jäsenille yhdistyksen hallituksen harkitsemalla tavalla.

Apuraha anomukset on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Apuraha voidaan myöntää polikliinisen hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, kongresseihin ja opintomatkoihin osallistumiseen sekä julkaisutoimintaan.

Hakijan tulee olla apurahaa hakiessaan Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry:n jäsenenä yhtäjaksoisesti kaksi viimeistä toimintavuotta. Tästä säännöstä voidaan perustellusta syystä poiketa yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Apurahan myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä yhdistyksen hallitukselle kuuden kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Apurahan saajan tulee lisäksi selvittää työnsä tuloksia yhdistyksen koulutustilaisuuksissa.

Jo 28 vuotta yhdistystoimintaa ammattitaidon parantamiseksi!